Skip Navigation LinksAnaSayfa > Tanıtım > Müdürlüğümüz

Tekirdağ Şube Müdürlüğü Kuruluşu


645 sayılı Orman ve Su işleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 04/07/2011 tarih ve 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İlgili kararname gereğince Bakanlık Makamının 18/10/2011 tarih ve 224 sayılı Olurları ile "Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Çalışma usul ve Esasları" doğrultusunda Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 

Şube Müdürlüğümüz; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü adı altında faaliyet göstermektedir.