Skip Navigation LinksAnaSayfa > Sol Menu Sayfaları > Avcılık Belgeleri


a) Avcılık Belgesi İçin Gerekli Belgeler

* Dilekçe.

* Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin fotokopisi.

* Vergi dairesinden alınan “Avcılık Harcı Makbuzu”.

* Sabıka Kaydı.

* İkametgah.

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

* Dernek Üyesi ise Üyelik Belgesi.

* Fotoğraf ( 2 Adet).

* Avcı eğitimi Kurs Bitirme Belgesi (Aslı ya da Noter Tasdikli Fotokopisi).


b) Avcılık Belgesi Vize İşlemleri İçin İstenilen Belgeler


* Yivsiz tüfek ruhsatnamesinin fotokopisi. 
* Vergi dairesinden alınan “Avcılık Harcı Makbuzu”. 
* Dernek Üyesi ise Üyelik Belgesi.c) Bağ ve Bahçeleriyle Ürünlerini, Sürülerini. Kendilerini Korumak Durumunda Olanların Avlanma Amacı Dışında Silahlarını Bulundurma Belgesi Almak İçin Gerekli Belgeler


* Dilekçe.

* Ürünlerini Korudukları Tarla, Bağ ve Bahçelerinin Mülkiyet Belgeleri veya Kira Sözleşmeleri.

* Arıcılık Yapan Üreticiler ise Bulundukları İlin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Mahalli      

  Teşkilatından Alacakları Arıcılık Yaptıklarına Dair Belge.

* Çobanların Sürü Sahibi Çoban veya Ücretli Çoban Olduklarına Dair Muhtarlık Yazısı.

* Fotoğraf (1 Adet).


d) Sportif Balık Avlama Belgesi İçin Gerekli Belgeler

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi .

* Fotoğraf (1 Adet).

* Sportif Balık Avlama İzin Belgesi için ödenen Harç Makbuzu (Döner Sermaye İşletmesinden).e) Avlanma Pulu Almak İçin Gerekli Belgeler

* Avlanma Belgesinin Fotokopisi .

* Avcı Kulübü Üyelik Belgesi (Üyeliği var ise) .

* Alındı Makbuzu (Döner Sermaye İşletmesinden).